Phòng Chỉ đạo tuyến - Đào tạo

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN - ĐÀO TẠO

Phát triển vì chất lượng

- Địa điểm: Khu Ban Giám đốc - Tầng 4 Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

1. Tổ chức nhân sự: 02

Trưởng phòng: BSCKI. Huỳnh Văn Huấn

Tìm kiếm tin tức