Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Vệ sinh sạch sẽ - Sức khỏe nâng cao

Địa điểm: Lầu 2 - Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Tập thể khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Tổ chức nhân sự

BSCKII. Nguyễn Hồng Tâm - Trưởng khoa

CNĐD. Huỳnh Ái Thảo - Điều dưỡng trưởng khoa

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc