Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Vệ sinh sạch sẽ - Sức khỏe nâng cao

Địa điểm: Lầu 2 - Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc