Khoa Nội TK - CX Khớp

1. Tên khoa: NỘI THẦN KINH - CƠ XƯƠNG KHỚP

2. Địa chỉ: Lầu 7 - Toà nhà chính

3. Lãnh đạo khoa: 

- Trưởng khoa: BSCKII. Lê Thị Thu Hương

- Phó trưởng khoa

ThS.BS. Nguyễn Văn Phong

- BS. Nguyễn Tiến Điền

- Phụ trách Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD Nguyễn Thị Ánh Hừng

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức