Phòng Công tác xã hội

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Kết nối yêu thương - Sẻ chia hạnh phúc

Địa điểm: Tầng trệt - Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Số điện thoại: 0292.3.500.115

1. Tổ chức nhân sự: 07 nhân sự

CN. Nguyễn Thị Lợt - Phó Trưởng phòng

Tìm kiếm tin tức