kiến thức y khoa

Ngành y tế TP Cần Thơ đã tạo được niềm tin đối với người bệnh thông qua việc đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị và nâng cao trình...

Khoa Điều trị theo yêu cầu ra mắt vào tháng 02/2019.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ - Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển.Thực hiện bởi TT Truyền thông GDSK Thành phố Cần Thơ.

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ triển khai phẫu thuật tim

Lễ ký kết Mua sắm trang thiết bị theo dự án ODA tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ
tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức