Tin tức Đảng ủy bệnh viện

Với phương châm thực hiện khẩu hiệu "Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở. Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình. Bệnh nhân về dặn dò chu đáo" tập...
tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức