đào tạo - chỉ đạo tuyến

Ngày 15, 16 và 17/11/2022, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn Dược lâm sàng với mục tiêu hướng dẫn sử dụng thuốc...
Tìm kiếm tin tức