đào tạo - chỉ đạo tuyến

Chiều ngày 15/7/2024, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tổ chức khai giảng lớp đào tạo liên tục “Điện tâm đồ cơ bản” với sự tham...


Sáng nay ngày 12/12/2022, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ phối hợp với Đoàn Trao đổi kiến thức y khoa Hoa Kỳ - Medical Education...

Ngày 15, 16 và 17/11/2022, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn Dược lâm sàng với mục tiêu hướng dẫn sử dụng thuốc hiệu...