TIN TỨC Y TẾ

THỦ TỤC KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI CÓ SỬ DỤNG BẢO HIỂM Y TẾ
[ Cập nhật vào ngày (05/07/2019) ]

Người bệnh phải xuất trình thẻ BHYT gốc và giấy tờ xác định nhân thân (Giấy CMND, giấy phép lái xe hoặc Thẻ học sinh)


MỘT SỐ ĐIỀU CẦN NẮM VỀ THỦ TỤC KHÁM CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI CÓ SỬ DỤNG BẢO HIỂM Y TẾ


📌 Người bệnh phải xuất trình thẻ BHYT gốc và giấy tờ xác định nhân thân (giấy CMND, giấy phép lái xe có ảnh hoặc Thẻ học sinh)

 Trường hợp người bệnh có thẻ BHYT:

- Người bệnh phải xuất trình thẻ BHYT gốc và giấy tờ xác định nhân thân, như: CMND, giấy phép lái xe có ảnh hoặc Thẻ học sinh đối với đối tượng là học sinh phổ thông.

- Người tham gia BHYT hết hạn, người bệnh trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT, khi đến KCB phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ do BHXH cấp và giấy tờ xác định thân nhân.

 Khi nhập viện, nếu người bệnh nợ thẻ BHYT:

·        Trường hợp cấp cứu: Người bệnh được thanh toán chi phí KCB BHYT sau khi xuất trình thẻ BHYT gốc và giấy tờ xác định nhân thân trước khi ra viện.

·        Các trường hợp khác: được thanh toán chi phí KCB BHYT kể từ ngày xuất trình thẻ BHYT gốc và giấy tờ xác định nhân thân.

 Trường hợp chuyển tuyến:

- Người bệnh phải xuất trình giấy chuyển viện hoặc giấy hẹn (được sử dụng một lần) và thẻ BHYT gốc, giấy tờ xác định nhân thân.

- Mỗi giấy chuyển tuyến, giấy hẹn có giá trị sử dụng một lần, trong 10 ngày làm việc (kể từ ngày ghi trên giấy chuyển tuyến hoặc ngày hẹn ghi trên giấy).

 Trường hợp KCB không phải tình trạng cấp cứu khi đi học tập, công tác: Người bệnh được KCB tại cơ sở cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật, tương đương với cơ sở khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT. Khi đi khám bệnh, người bệnh cần xuất trình giấy công tác, quyết định đi học, giấy tờ đăng ký tạm trú (bản chính hoặc bản sao).

 Trường hợp trái tuyến:

-  Đối với bệnh viện tuyến huyện: Được thanh toán 100% chi phí KCB nội trú, ngoại trú.

- Đối với bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố: Được thanh toán 60% chi phí KCB nội trú, không thanh toán chi phí KCB ngoại trú.

- Đối với bệnh viện tuyến Trung ương: Được thanh toán 40% chi phí KCB nội trú, không thanh toán chi phí KCB ngoại trú.

 Một số quy định khác:

- Quy định thông tuyến KCB BHYT: Kể từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT có đăng ký KCB ban đầu từ tuyến huyện trở xuống được KCB tại tuyến tương đương trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố.

- Người Dân tộc thiểu số và người nghèo đang sinh sống tại vùng có đời sống kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, người đang công tác hoặc cư trú tại xã đảo, huyện đảo (tham khảo Nghị định 146/2018/NĐ-CP) có mã thẻ BHYT là K1, K2, K3 được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB tại bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố và Trung ương trên toàn quốc (không cần giấy chuyển tuyến KCB).
Kim Điều

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức