TIN TỨC BỆNH VIỆN

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019
[ Cập nhật vào ngày (22/11/2019) ]

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ công bố kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 như sau:

Phòng Quản lý chất lượng

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức