TIN TỨC BỆNH VIỆN

Danh sách thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (11/01/2019) ]

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ


BỆNH VIỆN ĐA KHOA TP CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
 
     
 
 
          Cần Thơ, ngày  10  tháng  01  năm 2019
               
 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Địa điểm xét tuyển: Hội trường Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ
Số 04 Châu Văn Liêm, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Tầng 4)
TT Họ Tên Năm sinh Số báo danh Nơi sinh Trình độ chuyên môn của ngạch dự tuyển Ngày dự tuyển
Nam Nữ
  BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP 1 - NHÃN KHOA:            
1 Trần Thạch Thảo   1987 01 Sóc Trăng Bác sĩ CKI - Nhãn khoa 14h, ngày 24/01/2019
  BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT            
1 Phan Viết Lượng 1987   02 Cần Thơ Bác sĩ Răng Hàm Mặt 14h, ngày 24/01/2019
  BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN            
1 Trần Tố Loan   1982 03 Cần Thơ Bác sĩ Y học cổ truyền 14h, ngày 24/01/2019
2 Nguyễn Thị Bích Nhung   1982 04 Vĩnh Long Bác sĩ Y học cổ truyền 14h, ngày 24/01/2019
3 Nguyễn Thị Út Thuận   1987 05 Vĩnh Long Bác sĩ Y học cổ truyền 14h, ngày 24/01/2019
4 Hà Thị Xuân   1987 06 Vĩnh Long Bác sĩ Y học cổ truyền 14h, ngày 24/01/2019
  BÁC SĨ ĐA KHOA            
1 Bùi Thanh Bửu 1994   07 Cần Thơ Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
2 Lê Hoàng Ca 1994   08 Sóc Trăng Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
3 Trần Hà Quốc Đạt 1994   09 Cần Thơ Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
4 Võ Thị Thúy Diễm   1984 10 An Giang Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
5 Phan Nguyễn Hữu Đức 1993   11 Bến Tre Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
6 Nguyễn Hoàng Dương 1985   12 Cà Mau Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
7 Võ Thị Gấm   1994 13 Bạc Liêu Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
8 Lê Thị Hà Giang   1983 14 Hà Nội Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
9 Huỳnh Huệ Hân   1994 15 Sóc Trăng Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
10 Lâm Thị Bích Hạnh   1993 16 Vĩnh Long Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
11 Nguyễn Công Hậu 1993   17 Tiền Giang Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
12 Đinh Ngọc Hiểu 1994   18 Bạc Liêu Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
13 Bùi Quang Huy 1994   19 Cần Thơ Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
14 Trang Mỹ Huyền   1994 20 Trà Vinh Bác sĩ Y khoa 14h, ngày 24/01/2019
15 Nguyễn Trường Kha 1994   21 Vĩnh Long Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
16 Lâm Minh Khoa 1994   22 An Giang Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
17 Đặng Lê Trang Nguyên   1994 23 Cần Thơ Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
18 Đỗ Hồng Nhan   1981 24 Bạc Liêu Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
19 Cao Huỳnh Nhân 1993   25 Kiên Giang Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
20 Nguyễn Thị Cẩm Nhung   1992 26 Trà Vinh Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
21 Lê Thị Như Quỳnh   1994 28 Đồng Tháp Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
22 Ong Văn Tài 1984   29 Kiên Giang Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
23 Nguyễn Lư Nguyên Thảo   1994 30 Trà Vinh Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
24 Thạch Thị Sa Thia   1993 31 Trà Vinh Bác sĩ đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
25 Phan Thanh Thông 1993   32 Cà Mau Bác sĩ Y khoa 14h, ngày 24/01/2019
26 Huỳnh Anh Tiến 1994   33 Tiền Giang Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
27 Võ Hoàng Thị Đoan Trang   1994 34 Đồng Tháp Bác sĩ Y khoa 14h, ngày 24/01/2019
28 Dương Phát Triểng 1994   35 Tây Ninh Bác sĩ Y khoa 14h, ngày 24/01/2019
29 Phạm Thị Thanh Trúc   1993 36 Cần Thơ Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
30 Lý Hoàng Tú 1993   37 Đồng Tháp Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
31 Dương Tuấn Tú 1993   38 Cần Thơ Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
32 Nguyễn Thanh Tùng 1984   39 Cần Thơ Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
33 Nguyễn Nguyên Vinh 1994   40 Trà Vinh Bác sĩ Y khoa 14h, ngày 24/01/2019
34 Thạch Thị Vui   1992 41 Sóc Trăng Bác sĩ Y đa khoa 14h, ngày 24/01/2019
  TỔNG CỘNG: 40 20 20        
               
          TM HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
          CHỦ TỊCH
                         (Đã ký)  
               
               
               
           Phòng TTCB

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức