Tin tức Công đoàn cơ sở

Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ
[ Cập nhật vào ngày (13/03/2017) ]

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2017 - 2017


01.

Đ/c Hồ Ngọc Thừa

- Bí thư

02.

Đ/c Nguyễn Thị Trúc Linh

- Phó Bí thư

03.

Đ/c Quách Tấn Đạt

- Phó Bí thư

04.

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh

- Ủy viên Ban Thường vụ

05.

Đ/c Lâm Danh Trà My

- Ủy viên Ban Thường vụ

06.

Đ/c Nguyễn Vũ Hiền

- Ủy viên Ban Chấp hành

07.

Đ/c Đỗ Đức Trí Nhân

- Ủy viên Ban Chấp hành

08.

Đ/c Trương Đặng Đình Tuân

- Ủy viên Ban Chấp hành

09.

Đ/c Lý Việt Khoa

- Ủy viên Ban Chấp hành

10.

Đ/c Hồ Trung Nhân

- Ủy viên Ban Chấp hành

11.

Đ/c Huỳnh Quốc Hưng

- Ủy viên Ban Chấp hành

12.

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo

- Ủy viên Ban Chấp hành

13.

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Nhiệm

- Ủy viên Ban Chấp hành

14.

Đ/c Huỳnh Kiều Phương Tân

- Ủy viên Ban Chấp hành

15.

Đ/c Nguyễn Lê Thành

- Ủy viên Ban Chấp hành

 .

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức