Tin tức Đảng ủy bệnh viện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
[ Cập nhật vào ngày (25/09/2020) ]

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thông báo nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Tổ Truyền thông

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức