TIN TỨC BỆNH VIỆN

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
[ Cập nhật vào ngày (23/03/2023) ]

Chiều ngày 22/3/2023, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng chỉ số chất lượng bệnh viện cho Mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện.


Các thành viên trong mạng lưới đã được phòng Quản lý chất lượng phổ biến các nội dung: tổng quan về chỉ số chất lượng bệnh viện; nguyên tắc xây dựng chỉ số chất lượng bệnh viện, triển khai Kế hoạch cải tiến chất lượng BV năm 2023, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Cải tiến chất lượng  khoa, phòng; hướng dẫn xây dựng Chỉ số chất lượng, hướng dẫn xây dựng Đề án Cải tiến chất lượng, báo cáo sự cố y khoa…

ThS. Mai Thị Ngọc Lan - Phòng QLCL trực tiếp truyền đạt nội dung đến hệ thống mạng lưới QLCL BV. 

Qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên đo lường được các khía cạnh chất lượng quan trọng và phù hợp với khoa, phòng; làm cơ sở để thực hiện cải tiến chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Giúp các khoa, phòng lựa chọn, xây dựng các chỉ số phù hợp để triển khai đo lường đánh giá định kỳ nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ.
Tổ Truyền thông

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức