TIN TỨC BỆNH VIỆN

HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2021 VÀ TUYÊN DƯƠNG CÁ NHÂN TIÊU BIỂU NĂM 2020
[ Cập nhật vào ngày (26/02/2021) ]
Ông Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính đảng.
Ông Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính đảng.

Hôm nay, ngày 26/2/2021, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2021 và tuyên dương cá nhân tiêu biểu năm 2020. Tham dự có ông Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính đảng.


Mặc dù gặp nhiều khó khăn, năm 2020 Bệnh viện Đa khoa thành phố vẫn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch. Với những nỗ lực phấn đấu thời gian qua, Bệnh viện đã đạt những thành tích đáng phấn khởi, cụ thể như sau:

Về tập thể, có 36 Lao động tiên tiến, 22 Lao động xuất sắc, 36 Giấy khen của Sở Y tế; 01 Bằng khen Ủy ban. Về cá nhân, có 865 động tiên tiến, 127 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 03 Chiến sĩ thi đua thành phố, 865 Giấy khen Sở Y tế, 16 Bằng khen UBND TP. Cần Thơ.

Bệnh viện được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 khối thi đua các bệnh viện tuyến thành phố. Đồng thời, bệnh viện và khoa Truyền nhiễm cũng được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính đảng.

Đặc biệt, bệnh viện có 05 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2014 – 2018 có 04 cá nhân và giai đoạn 2015 – 2019 có 01 cá nhân), 08 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.

BSCKII. Trần Quốc Luận - Giám đốc Bệnh viện báo cáo kết quả tại hội nghị.

“Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, năm diễn ra sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 – 2025), xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài của toàn Đảng bộ Bệnh viện, bên cạnh việc tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh cả nước và thế giới đang tích cực tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái “Bình thường mới”, thì lãnh đạo Bệnh viện cũng chỉ đạo các Trưởng phó khoa, phòng phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với chủ đề năm 2021 của thành phố “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ” - BSCKII. Trần Quốc Luận, phát biểu tại hội nghị.

BSCKII. Huỳnh Minh Phú - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện phát động thi đua toàn bệnh viện.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, BSCKII. Huỳnh Minh Phú – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua toàn bệnh viện. Năm 2021, Bệnh viện quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu Sở Y tế giao, duy trì mức 5 của Bộ Tiêu chí Chất lượng bệnh viện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính đảng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho BSCKII. Phạm Văn Phương - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực.

Bán Giám đốc Bệnh viện trao quà cho các Thầy thuốc Ưu tú năm 2020.

Nhân hội nghị, bệnh viện tuyên dương 01 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng, các Thầy thuốc ưu tú năm 2020 và các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2020.
Tổ Truyền thông

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức