TIN TỨC BỆNH VIỆN

KIỂM TRA BỆNH VIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
[ Cập nhật vào ngày (21/10/2020) ]

Nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các khoa, phòng trực thuộc trong 9 tháng đầu năm 2020, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thực hiện kiểm tra các mặt công tác trọng tâm.


Nội dung kiểm tra gồm khảo sát nội dung của Bộ tiêu chí về đánh giá chất lượng Bệnh viện của Bộ y tế ban hành, kiểm tra theo nội dung, bảng điểm "Tiêu chuẩn cụ thể phấn đấu về Y đức" do BYT ban hành, bảng điểm chăm sóc người bệnh, vệ sinh, chống nhiễm khuẩn, công tác dược, hoạt động tổ công đoàn, công tác tài chính, tình hình sử dụng vật tư thiết bị y tế.

Năm 2020, bệnh viện đã có nhiều cố gắng tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Đồng thời, có giải pháp ưu tiên để cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

Dựa vào bộ tiêu chí đánh giá chất lượng, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã đặt ra mục tiêu phấn đấu không ngừng để nâng cao chất lượng của mình nhằm chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân qua từng năm. Cụ thể trong năm 2016, bệnh viện đạt 3,93 điểm, năm 2017 đạt 4,28 điểm năm 2018 đạt 4,41 điểm, năm 2019 đạt 4,51 điểm.
Tổ Truyền thông

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức