TIN TỨC BỆNH VIỆN

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM
[ Cập nhật vào ngày (09/07/2020) ]

Công tác kiểm tra, đánh giá tập trung vào việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện; Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện; Từng bước xếp loại chất lượng hoạt động và dịch vụ khám, chữa bệnh.


Lịch trình kiểm tra 36 khoa, phòng diễn ra xuyên suốt từ ngày 06/7/2020 với sự tham gia của BSCKII. Huỳnh Minh Phú, Phó Giám đốc bệnh viện cùng đại diện các phòng chức năng và các khoa có liên quan.

Đoàn tiến hành chấm điểm theo Quyết định số 6858/QĐ - BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2020, 36 khoa, phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.

Bệnh viện đã xây dựng hoàn chỉnh các kế hoạch hoạt động của năm triển khai tới các khoa/phòng chỉ đạo thực hiện hoạt động bệnh viện trong năm 2020. Tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về chế độ khám chữa bệnh, các chế độ cho người được hưởng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được hưởng đúng quyền lợi.

Tại mỗi nơi, Đoàn kiểm tra đã đôn đốc, nhắc nhở các khoa, phòng thực hiện nhiệm vụ, quy chế chuyên môn, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đáp ứng cơ bản sự hài lòng của người bệnh.
Tin, ảnh: Kim Điều

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức