TIN TỨC BỆNH VIỆN

TIẾP NHẬN BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CÁN BỘ THÀNH UỶ
[ Cập nhật vào ngày (16/07/2019) ]

Thực hiện theo Đề án số 04-ĐA/TU ngày 23/5/2019 của Thành uỷ Cần Thơ về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đổi mới cơ chế hoạt động Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Thành uỷ (BBVCSSK), kể từ ngày 01/7/2019, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã chính thức tiếp nhận BBVCSSK (địa chỉ số 45B – đường 3/2 – P. Xuân Khánh – Q. Ninh Kiều).


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Thành uỷ được thành lập và hoạt động theo Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 24/12/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, hiện nay, mô hình tổ chức trên không còn phù hợp với chủ trương mới của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả”.

Việc sắp xếp lại bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động BBVCSSK là chủ trương quan trọng của Đảng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ của thành phố, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo tình tổng thể, đồng bộ, liên thông trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ.

Từ tính cấp thiết trên, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã hoàn thành công tác tiếp nhận cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị, nhân sự. Đồng thời sáp nhập vào Khoa Khám bệnh và chuyển đổi thành cơ sở khám bệnh thứ hai của khoa. Theo đó, khoa Khám bệnh – Cơ sở 2 là nơi khám ban đầu và cấp thuốc điều trị ngoại trú cho cán bộ thuộc diện Thành uỷ quản lý.

Khoa Khám bệnh – Cơ sở 2 với hạ tầng hoàn chỉnh, khang trang, đội ngũ y bác sĩ được tăng cường theo hướng chuyên sâu, cơ sở vật chất, trang thiết bị khai thác tối đa công năng và kết hợp với máy móc của bệnh viện, cung cấp các dịch vụ khám sức khỏe tốt hơn cho các cán bộ thuộc Thành uỷ quản lý. Nơi đây thực hiện khám ngoại trú từ thứ 2 đến thứ 6 hàng ngày (nghỉ các ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ tết).
Tin, ảnh: Kim Điều

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức