kiến thức y khoa

BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG COVID-19
[ Cập nhật vào ngày (01/10/2020) ]

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ là một trong những đơn vị thực hiện tốt các tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid -19”, được Sở y tế thành phố Cần Thơ kiểm tra và xác nhận là bệnh viện an toàn với tổng số 128 điểm, đạt 85,3%.

Tổ Truyền thông

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức