Hiển thị tin chuyên mục

KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI TỔ CHỨC MEET
[ Cập nhật vào ngày (10/12/2019) ]

Ngày 10/12/2029, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ với Tổ chức trao đổi giáo dục y tế - MEET.


Mục tiêu của việc ký kết nhằm trao đổi giao dục y tế giữa nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ với các đối tác của MEET tại Hoa Kỳ, Anh quốc và các nước khác. Hoạt động này cũng nhằm thúc đẩy cơ hội trao đổi giáo dục; giao lưu quảng bá văn hóa và khuyến khích tình hữu nghị giữa nhân dân các nước. 

Tổ chức trao đổi giáo dục y tế - MEET gồm các bác sĩ, nhân viên y tế của Trường Đại học Washington – Mỹ và Vương quốc Anh.  
Truyền thông

  In bài viết